Geboortemelding

 

Het is de bedoeling dat de fokkers uit de beschreven provincies hun geboorteberichten en andere
mutaties opsturen / doorgeven aan de stamboeksecretarissen.
Mutaties in het ledenbestand worden door de secretarissen van de verenigingen lopende het jaar doorgegeven aan de stamboeksecretarissen.

Geboortebericht Pdf bestand
Geboortebericht Words bestand

Groningen, Friesland, Drenthe, De Dageraad en Noord-Holland
Pieter Zijlstra
Tsjaerddyk 33
8773 KM Folsgare
Tel.: 0515-569638
Email: zijlstra37@home.nl

Overijssel, Avereest, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zuid-Nederland en Neerrijnen EO
Piet van Haperen
Oranjestraat 82
5126 BR Gilze
Tel.: 0161-455096
E-mail: pietvanhaperen@home.nl