Dageraad keuring

Op zaterdag 13 juli  wordt onze jaarlijkse geitenkeuring weer gehouden in Warnsveld.
U kunt zich direct digitaal inschrijven of via papieren.

Wij willen morgens om 09.30 uur beginnen. Wij hebben ook een machtigingsformulier bijgevoegd om de benodigde e-I&R meldingen ten behoeve van aan- en afvoer van keuringen te melden in de centrale databank van het ministerie van LNV. en afmelden . Leest u ook de meegestuurde brieven aangaande gezondheidsverklaring en Q-koorts enting
Er zal deze dag een inspecteur aanwezig zijn zodat u uw dieren kunt laten opnemen voor het stamboek.
Gevraagd worden lammeren, oudere dieren en bokken. Van de rassen Wit, Toggenburger, Bont, Nubisch en Boergeit. Voor de Nubische dieren ook overlopers. Dit s.v.p. vermelden op het inschrijvingsformulier. U kunt uw dieren ook via onze website inschrijven voor deze keuring
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per dier te voldoen op de keuringsdag. De opgegeven dieren dienen altijd te worden betaald. Verder dient u de gezondheidsverklaring, Brief t.b.v. Q-koortsenting en vervoersdocument (Ook voor de terugreis) in te leveren bij de secretariaatstafel. Voor meer informatie kunt u ten aller tijde contact met mij opnemen.
Vergeet u niet om het machtigingsformulier gelijk met het inschrijvingsformulier te sturen, we hebben namelijk het LNV relatienummer nodig.

 

Geiten moeten ook tegen Q-koorts gevaccineerd zijn.

Geiten die naar een keuring gaan moeten minimaal drie weken voor de keuring worden gevaccineerd tegen Q-koorts. U kunt het vaccin gebruiken bij geiten en schapen vanaf drie maanden oud.
Laat uw dieren vaccineren voordat u ze laat dekken ( vóór 1 augustus).
Drachtige dieren mogen niet gevaccineerd worden.

Zijn de dieren nog niet eerder gevaccineerd?

Lees verder

Het gezondheidscertificaat

Wat is belangrijk en wat moet u weten?
Als uw stal certificaatwaardig is, dan betekent dit dat alle dieren op uw bedrijf onderzocht zijn op een aantal besmettelijke en ongeneeslijke ziekten.
De GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) kan een verklaring afgeven dat uw geiten-/schapenbedrijf is onderzocht op en vrij bevonden is van de volgende ziekten.

Lees verder

Zoeken op status van een UBN

Sinds kort is het mogelijk om eenvoudig te zoeken naar de certificeringsstatus van een UBN
in het openbare gedeelte van SG-Online.
Hiermee kunt u kijken of de dieren die u van plan bent aan te kopen van een gecertificeerd CAE, zwoeger of CL bedrijf komen. GD werkt nog volop aan het verbeteren van de zoekfunctie, zodat het straks ook mogelijk is om bijvoorbeeld een overzicht van alle CL-vrije bedrijven in een bepaald postcodegebied op te zoeken.
Indien u geen status vindt voor een bepaald UBN, dan kan dit meerdere oorzaken hebben.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een UBN geen toestemming heeft gegeven voor het tonen van de status of dat een UBN geen status heeft.

Check Status

Bekijk ook deze sites:
www.geiten.org
http://www.gddiergezondheid.nl/schaapgeit