Hoe registreert u een Q-koorts vaccinatie?

De komende zomerperiode worden er weer geiten- en/of bokkenkeuringen gehouden. Willen we hier goed op voorbereid zijn dan is het raadzaam om de Q-koortsvaccinaties tijdig toe te laten dienen.

Schema vaccineren

Lammeren jonger dan 3 maanden of jonger dan 90 dagen oud mogen ongevaccineerd naar een evenement/keuring. Vanaf de leeftijd van 3 maanden moeten de lammeren 2x een Q-koortsvaccinatie toegediend krijgen met een interval van 3 weken en uiterlijk 3 weken voor het evenement of de keuring. De jaarlijks terugkerende hervaccinatie dient binnen het jaar te worden gegeven.

Zo niet, dan geldt de primaire vaccinatie: 2x vaccineren met tussentijd van 3 weken en 3 weken voor het evenement of keuring.

Dosering en toediening

Geiten: 2 ml ter hoogte van de nek vaccineren.

Vergeet niet om de vaccinaties bij SG-online of RVO te registreren.

Geiten die naar een keuring gaan moeten minimaal drie weken voor de keuring worden gevaccineerd tegen Q-koorts.

U kunt het vaccin gebruiken bij geiten en schapen vanaf drie maanden oud.
Laat uw dieren vaccineren voordat u ze laat dekken.
Drachtige dieren mogen niet gevaccineerd worden.

Zijn de dieren nog niet eerder gevaccineerd?
Dan krijgen ze twee keer een vaccinatie, met daartussen een periode van drie weken.
( basisvaccinatie + basisvaccinatie).
Zijn de dieren vorig jaar al gevaccineerd? Dan is één keer vaccineren binnen het jaar voldoende.( herhalingsvaccinatie).

U bent verplicht de vaccinaties te melden aan I&R.
In de I&R centrale databank registreren houders welke dieren een vaccinatie hebben gehad.

Q-koorts entingen melden in SG-online

– Onder het kopje ‘Diergezondheid & Certificering’ kies ‘Behandeling/Medicijngebruik
– Selecteer uit de stallijst de betreffende dieren
– Vul de entingsdatum in
– Kies bij behandeling welke van toepassing is:

Q-koorts 1e basis vaccinatie (huidig Jaar) of
Q-koorts 2e basis vaccinatie (huidig Jaar) of
Q-koorts herhalingsvaccinatie (huidig Jaar)

Daarna in de vervolgstappen dit bevestigen.

Q-koorts entingen melden in RVO (Mijn Dossier)

Website: https://mijn.rvo.nl/home
-Kies in het vak ’Direct regelen’: Schapen en geiten melden
-Kies weer bij Direct regelen: Schapen en geiten aan- en afmelden
-Nu inloggen met DigiD
-Er opent een nieuw scherm
-Druk op het plaatje met de geiten
-Onder het kopje ‘Meldingen’ kies ‘Vastleggen van meldingen’ kies ‘Diervlagmelding’
-Vul datum van enting in
-Kies vlagsoort:
Basis-vaccinatie (huidig Jaar) geit of
Herhaling-vaccinatie (huidig Jaar) geit
-Vul de levensnummers van de betreffende dieren in of selecteer uit stallijst
-Kies vastleggen melding

U kunt kiezen welke vaccinatie van toepassing is:
?de 1e basis vaccinatie ( dieren die voor de eerste keer worden gevaccineerd en/of lammeren van minimaal 3 maanden oud).
?de 2e basisvaccinatie (dieren die na 3 weken voor de tweede keer worden gevaccineerd en/of lammeren van minimaal 3 maanden en 3 weken oud ).
?de herhalingsvaccinatie voor jaargang 2017 ( alleen voor oudere dieren die vorig jaar/ vorige jaren al zijn gevaccineerd).

Meldtermijn

U registreert de vaccinatie binnen 7 dagen na de vaccinatiedatum en
vóór 1 augustus.

Melding herstellen

Heeft u een fout gemaakt bij de registratie van de vaccinatie en staat het dier nog op uw bedrijf?
Dan kunt u de melding ( Vlagmelding) intrekken en deze opnieuw doen.
Intrekken van de melding doet u via de menukeuze Herstellen en intrekken.

PDF Printversie