Wilt u beginnen met een hobby, en lijkt geiten u wel wat?
Geiten zijn namelijk zeer geschikte dieren en gezellig.
Het zijn dieren die iedere dag om aandacht vragen en geven.
Altijd nieuwsgierig, speels, actief maar ook hanteerbaar.
Hiernaast zijn het ook nuttige dieren, ze leveren melk, vlees, huid voor leer en wol (angorageit).

Omdat geiten kudde dieren zijn, moet er altijd minstens twee houden.

Verder is het verstandig om informatie te verkrijgen bij een vereniging.
Er zitten diverse verenigingen door het land.
Zie bij NOG het hoofdstuk afdelingen: NOG afdelingen.

Of bekijk het folder voor de startende geitenhouder
in deze folder ziet u ook in één overzicht waar de verenigingen zich bevinden.

Koop geiten van een stamboekfokker met een UBN en het liefst met een gezondheidscertificaat. Controleer zorgvuldig dat de geit(en) de verplichte oornummers dragen.

Hoe ziet een elektronisch oormerk eruit? Aan de kleur van het oormerk kunt u zien hoe het dier elektronisch gemerkt is:
• Groen, het dier heeft twee oormerken. In het linkeroor zit een merk met een knop waar het elektronische deel in zit, in het rechteroor zit het gewone merk.
• Grijs, het dier heeft één oormerk in het rechteroor. Het elektronische deel zit in de bolus die in de maag wordt ingebracht;
• Rood, bij verlies van één oormerk mag er een rood oormerk ingedaan worden als het dier aan de slacht binnen Nederland wordt aangeboden.

Vervolgens is het noodzakelijk dat u de volgende stappen onderneemt: *UBN aanvragen:
Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen, varkens, schapen of geiten worden gehouden.
Het UBN wordt geregistreerd in het Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R).
Aan het UBN is de diersoort toegevoegd die wordt gehouden. Iedereen die dieren houdt en bij RVO.nl is geregistreerd kan via ‘Direct regelen’ op de pagina een UBN registreren of een diersoort toevoegen of verwijderen aan een bestaand UBN. Nog niet geregistreerd?
Neem dan contact met: 088 – 042 42 42. UBN registreren bij www.rvo.nl

Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer; tel. 0900-1770 kan op uw verzoek het UBN al certificaatwaardig verklaren, zodat de dieren die CW aangekocht worden ook CW blijven. www.gddiergezondheid.nl/
Naast GD is het NSFO (Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie) ook bevoegd om de gezondheid statussen te bewaken. www.nsfo.nl

*SG-Online biedt dé oplossing om o.a. uw lammeren snel en eenvoudig te registreren.
Een groot deel van de schapen- en geitenhouders maakt hier al gebruik van.
SG-Online biedt u het volgende:
-u voldoet aan de verplichting van het ministerie van Economische Zaken
-alle administratieve gegevens overzichtelijk bij elkaar
-registratie medicijnengebruik per dier of koppel
-gezondheidsverklaringen afdrukken bij deelname aan gezondheidsprogramma’s
-verklaringen van medicijngebruik voor de voedselketen informatie (VKI)
-gratis helpdesk 5 dagen per week bereikbaar van 8.00-17.00 Aanmelden bij SG-online:

*GD CAE- en CL certificering: U kunt zich aanmelden bij het gezondheidsprogramma van Gezondheidsdienst voor Dieren, zodat de dieren gecertificeerd blijven na de verhuizing vanaf een gecertificeerde locatie.

Vanaf het begin van de opkomst van de professionele melkgeitenhouderij in Nederland biedt GD specifieke gezondheidsprogramma aan waaronder CAE- en CL certificering. CAE en CL zijn besmettelijke geitenziekten en met een certificaat zijn de dieren vrij van deze ziekten. GD heeft een team met een ervaren buitendienst, gespecialiseerde dierenartsen en een deskundige helpdesk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

*GD CAE-certificering: GD heeft in 1999 en wederom in 2013 verschillende testen vergeleken en de beste test gekozen om mee te werken. Deze test is ook geaccrediteerd.

*GD CL-certificering: De GD heeft sinds 1989 een programma ontwikkeld waarmee koppels geiten CL-vrij gecertificeerd kunnen worden. Het doel van de certificering is dat op termijn de gehele Nederlandse melkgeitenhouderij vrij zal zijn van CL.

*Aanmelden lidmaatschap bij een geitenfokvereniging naar keuze en u wordt automatisch lid van de NOG. U krijgt dan een NOG-lidnummer toegewezen. Vermeld bij de aanmelding Uw UBN, zodat dit bij het stamboek bekend wordt. www.geiten.org
Twee maandelijks wordt het Vakblad Geitenhouderij uitgegeven door Agrimedia.
Vraag een proefnummer aan of neem een abonnement!
http://www.vakbladgeitenhouderij.nl/

Mochten er nog vragen zijn, kunt u ook altijd contact opnemen met: het bestuur van een geitenfokvereniging of een regionaal stamboekhouder. www.geiten.org

****** Verklaring van de afkortingen:
CW: CertificaatWaardig dat wil zeggen dat de dieren gecontroleerd zijn volgens schema vastgesteld door GD door middel van bloedonderzoek en ten tijde van het bloedonderzoek zijn de ziekten niet aangetroffen bij de onderzochte dieren. Door niet-onderzochte dieren ( schapen of geiten) toe te voegen vervalt het certificaat.

CAE: Caprine arthritis encefalitis is een persisterende virusinfectie bij geiten. Het CAE-virus is zeer nauw verwant aan het zwoegerziektevirus bij het schaap. Na een infectie blijft het virus lange tijd latent in het dier aanwezig. Het duurt in de regel maanden tot soms jaren voordat een geïnfecteerde geit antistoffen tegen het CAE-virus aanmaakt. Ziekteverschijnselen worden nog weer later gezien.

CL: Caseous lymfadenitis is een bacteriële aandoening die wordt veroorzaakt door Corynebacterium pseudotuberculosis. Deze bacterie kan lang overleven in de bodem. Met name kleine herkauwers (geiten en schapen), maar ook andere diersoorten zoals runderen en paarden kunnen de ziekte krijgen. De aandoening is ook bekend onder de namen pseudotuberculose, kaasachtige lymfklierontsteking en ‘bultenziekte’.

GD: Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer

I&R: Identificatie & Registratie

NOG: Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

NSFO: Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SG: Schaap Geit

UBN: Uniek Bedrijfs Nummer Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen, varkens, schapen of geiten worden gehouden. Het UBN wordt geregistreerd in het Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R). Aan het UBN is de diersoort toegevoegd die wordt gehouden.

VKI: voedselketen informatie

Bekijk ook de sites van de Fokcommissie's, welke alle informatie die u zoekt over uw favoriete ras.
www.wittegeiten.org
 www.bontegeiten.nl
www.toggenburgergeiten.nl
www.nubischegeiten.org
www.boergeiten.org