Geschiedenis archief Geitenhouderij

 

In het verleden was er één blad voor de geitenhouder nl. ‘de Geit’.
Dit blad is begonnen in 1912 en in 1937 overgegaan in ‘de Geitehouder’.
Vanaf 1947 is het blad overgegaan op een kleiner formaat, nl. ong. 20 x 28 cm,
iets kleiner dan A4. Zowel de spelling ‘Geitenhouder’ als ‘Geitehouder’ wordt in de loop van de tijd gebruikt.
Dit blad heb ik altijd met veel genoegen ieder maand tegemoet gezien en gelezen,
en uit wellicht wat nostalgische gevoelens is op komen borrelen om dit blad te bewaren (archiveren) op een manier die in deze tijd past en die voor geïnteresseerden gemakkelijk toegankelijk is. Om die reden ben ik oude "Geitehouders" gaan verzamelen, om ze te scannen en daarna om te zetten via diverse stappen naar een handig PDF-formaat.
Hierbij ben ik door een aantal mensen prima geholpen om dit materiaal te verzamelen. Daarom wil ik in elk geval de volgende personen bedanken: Koen de Jongh,
Jan van Burgsteden, Gerard Koekkoek, mevrouw Verdoold, Corrie Hoorweg,
Renske Ponne, Durk van der Zee, Michelle Besseling, Rik de Groot
en anderen, die ik gevraagd heb om mee te zoeken naar oude geitenhouders.
In oktober 1996 is het blad via een tussenstap, ‘de Geitehouder + MELKGEIT’ overgegaan op Geitenhouderij, wat nu nog steeds gangbaar is, een mooi gekleurd en van vele foto’s voorzien tweemaandelijks tijdschrift.
De periode 1947 – 1996 wil ik graag ter beschikking stellen aan de NOG  en wel steeds in de vorm van een jaarboek, dus alle nummers van één jaar bijeen in een PDF-bestand.
Het is de bedoeling om iedere maand een jaargang uit te brengen in nagenoeg willekeurige volgorde, zodat er over een lange periode een en ander is terug te lezen.

Veel leesplezier.
Kees van Dongen

Heeft u vragen of dergelijke betreffende dit onderwerp
Mail naar :kvd@dvvd.net

    1912 1913            
    1942              
              1957 1958 1959
1960           1966 1967 1968 1969
1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988