Stamboekprogramma Zooeasy

Vanaf nu kunnen we afstammings gegevens terugvinden via Zooeasy

Ga naar Zooeasy

Stamboekprogramma ZooEasy

Heeft u geen toegang en wilt u toegang tot het nieuwe stamboekprogramma?
Dat kan zonder bijkomende kosten!

Stuurt u dan, met het mailadres waarop u in de toekomst ook uw digitale afstammingspapieren wilt ontvangen, een e-mail met het verzoek om een eigen account in Zooeasy aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten geregistreerd staan (of uw lidnummer).

U ontvangt dan binnen afzienbare tijd twee berichten terug:

  1. Een mail van de NOG-beheerder van het stamboekprogramma met een korte handleiding
  2. Een automatische mail van Zooeasy met een link om in te loggen en het wachtwoord.

We wensen u daarna veel plezier met uw account.

Namens het bestuur van de NOG,

Ivar ten Tuynte en Theo van der Meer,

Beheerders ZooEasy